Andrzejki są starą tradycją ludową, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Wierzono, że dzień ten ma magiczną moc, gdyż przepowiadał przyszłość.

Jak co roku, klasy 1-3 wraz z wychowawcami, bawiły się podczas Andrzejek. Każda grupa we własnej sali, oddała się magii wróżb i przepowiedni na przyszłość, oczywiście z „przymrużeniem oka”.

Wybór nauk przyrodniczych (biologii i chemii) jest oczywisty, bo ich znaczenie i popularność w dzisiejszym świecie stale rośnie. Nauka języków obcych, to w dzisiejszych czasach już za mało. Teraz dzieci i młodzież chcą korzystać z języka angielskiego na zwykłych szkolnych przedmiotach.

12 listopada, z inicjatywy Rady Rodziców, przy naszej szkole powstała kolejna kolorowa rabata. Przy zjeździe na salę sportową została zasadzona śliwa wiśniowa w otoczeniu wrzosów, ozdobnych traw, kosodrzewiny i jałowców. To już kolejna przestrzeń zaprojektowana przez Panią Mariolę Ordę.

Europejski Dzień Języków (EDJ; ang. European Day of Languages) - międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 r. – na zakończenie Europejskiego Roku Języków zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO.

Nasza szkoła od października ma swoje logo. Odwołuje się ono do innowacyjnego działania Patrona szkoły - ks. prałata Franciszka Gołby, jakim była hodowla jedwabników. Motyl to bardzo ciekawy pomysł na sygnet logo miejsca, w którym się uczy i wychowuje dzieci.

Autorka logo stworzyła projekt z wielu okręgów, odnoszących się do kulek jedwabiu, które produkuje owad. Jak można zobaczyć w opisie, znalazły się tu nawiązania m.in. do działalności charytatywnej księdza Gołby, miejscowości i zadań szkoły – wychowanie, opieka, rozwój.