W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole realizowane są:

INNOWACJE

  • Przedszkolny aerobik” – realizowana w przedszkolu,

  • Każdy przedszkolak dobrze wie, jak zachowywać trzeba się” – kontynuowana w przedszkolu,

  • Badamy świat – doświadczenia i eksperymenty” – realizowana w klasie III b,

  • Sposób na lekturę” – realizowana w klasach IV-VIII,

  • Zastosowanie treningu koncentracji w osiąganiu lepszych wyników w nauce” – realizowana w klasie VII,

  • Keeping a diary to improve your English” – kontynuowana w klasach VII-VIII

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

  • Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III,

  • Bachowice dawniej a dziś… 80 lat później” – projekt realizowany w przedszkolu i w szkole podstawowej,

  • Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy, waży?” w ramach programu „Uniwersytet Dzieci w Klasie”

  • Wadowickie Potyczki Czytelnicze” - projekt czytelniczy o zasięgu powiatowym skierowany do uczniów klas I-III powiatu wadowickiego.