Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca – pani Agnieszka Walkowicz

Zastępca Przewodniczącej – pani Anna Orda

Skarbnik – pani Halina Pióro

Sekretarz – pani Klaudia Rybarczyk

 Komisja Rewizyjna:

pani Agnieszka Jettmar

pani Małgorzata Świdergał

pani Joanna Mazgaj

14 września 2021 r. w naszej szkole odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców. Spośród przedstawicieli klas, w tajnym głosowaniu, zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach.

 

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.

Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”.

                                                   (Janusz Korczak)

 

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym to jeden z podmiotów, którego status wpisuje się w strukturę organów szkoły. Reprezentuje wszystkich rodziców uczniów szkoły, aktywnie włączając się w jej życie.