napisWioska internetowa w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Spytkowicach

logo wioska internetowa W miesiącu czerwcu br. zostało uruchomione w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach Centrum Kształcenia w ramach realizacji projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich". Było to możliwe dzięki złożeniu wniosku o uruchomienie Centrum przez Gminę Spytkowice do Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, która realizuj projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ten ma zasięg ogólnopolski, a jego celem jest wyrównanie szans mieszkańców w dostępie do internetu, wyrównanie szans na rynku pracy oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych form kształcenia poprzez:

Do Centrum Kształcenia może przyjść każdy - niezależnie od wieku czy wykształcenia, kto chce uzupełnić swoją wiedzę i skorzystać z różnorodnych form samokształcenia, dostępnych dzięki Internetowi. Ponadto centra oferują , szczególnie cenną w czasach szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii, naukę obsługi komputera dla tych, którzy zaczynają ją od podstaw, w tym osób starszych, a rodzicom - uświadomienie korzyści płynących z dostępu do Internetu, ale i zagrożeń, równocześnie ucząc, jak można tym ostatnim zapobiegać.

Czego można nauczyć się w "Wiosce internetowej"?

filia Ryczów

"Dostęp do zasobów sieci daje ogromne możliwości zdobywania wiedzy. Mówi się, że Internet jest "oknem na świat" i nie ma w tym ani cienia przesady. Oprócz wyszukiwania informacji na stronach WWW, komunikacji poprzez pocztę elektroniczną i wewnętrzną sieć telefoniczną, można w Centrum Kształcenia skorzystać z ogromnej oferty szkoleniowej proponowanej przez wiele uczelni i instytucji. Sprzęt, do którego w "Wiosce internetowej" mają dostęp użytkownicy, przystosowany jest do kursów tzw. synchronicznych, czyli zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przez instruktora - łącza internetowe w centrum wystarczają do przesyłu obrazu i głosu. Dzięki temu można na miejscu, oszczędzając na kosztach podróży i nierzadko zakwaterowania, skończyć np. kursy językowe, a nawet studia on-line, coraz powszechniej oferowane przez polskie uczelnie." - wyjaśnia Łucja Molenda Wójt Gminy Spytkowice

Nowo otwarte Centrum Kształcenia mieszczące się w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8 zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt w skład którego wchodzą:

Warty podkreślenia jest fakt, że gmina otrzymała wyposażenie centrum wraz z wykonaniem instalacji teleinformatycznej o wartości ponad 114 tys. zł bezpłatnie, a ze swojej strony zapewnia funkcjonowanie Centrum przez 5 lat. Wszystkich pragnących pogłębić swoją wiedzę i zainteresowania serdecznie zapraszamy do korzystania z placówki.

Platforma Edukacyjna projektu Wioska Internetowa - artykuł
Prezentacja multimedialna - pobierz

Fotogaleria >>

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt