Od 24 lat, w dniu 15 listopada, nasza szkoła obchodzi Dzień Patrona, którym jest nasz rodak - ks. prałat doktor Franciszek Gołba. Był on, swego czasu, jednym z czołowych społeczników galicyjskich. Jako kapłan troszczył się o rozwój życia religijnego swoich rodaków. Jako społecznik dążył do wszechstronnego rozwoju Bachowic poprzez: spółdzielczość rolniczą, rozwój oświaty rolniczej, unowocześnianie produkcji rolnej i zahamowanie podziału gospodarstw. Dzięki Jego działalności, Bachowice stały się przykładem postępu społecznego i religijnego.

Najważniejszym punktem obchodów Dnia Patrona jest dziękczynna Msza św. w intencji nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły. W homilii ks. Jerzy Skórkiewicz wskazał jak wielką rolę w życiu każdego człowieka odgrywa jego patron od chrztu, bierzmowania, czy patron organizacji społecznej. Po Mszy św. społeczność szkolna udała się na grób ks. prałata doktora Franciszka Gołby, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

5 listopada uczennice naszej szkoły wzięły udział w finale powiatowym koszykówki 3x3 w Kleczy Dolnej. Zmierzyły się tam z drużyną gospodarzy oraz reprezentacją szkoły z Andrychowa. Gry odbywały się systemem „każdy z każdym”.

Nasze zawodniczki po znakomitej i bardzo wyczerpującej grze, wygrały mecz z „Andrychowem”, jednak przegrały mecz z „Kleczą”. Pozwoliło to na zdobycie drugiego miejsca, dyplomu pamiątkowego oraz pucharu.

10 listopada uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej w Bachowicach wraz z opiekunami: p. B. Nowak, p. J. Jezierską-Bobak i p. Justyną Podgórną, odwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z historią naszego kraju, regionu oraz uczczenie pamięci ofiar zbrodni nazistowskich. Ponadto uczniowie mieli możliwość zrozumienia zjawiska holokaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce. Pobyt w obozie koncentracyjnym przyczynił się kształtowania u młodych ludzi świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, służył także zaprezentowaniu wymiaru ludzkiego okrucieństwa - życie straciło w nim ponad 1 milion mężczyzn, kobiet i dzieci. Pobyt w tym największym z niemieckich nazistowskich obozów zagłady z pewnością nauczy młodych ludzi szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę, wyznanie i pochodzenie.

Obchody 103. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości na terenie gminy Spytkowice, rozpoczęły się o godz. 9.00 od złożenia kwiatów i zniczy w miejscach, które upamiętniają ludzi walczących o naszą wolność.

W Ryczowie - przed pomnikiem upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości, a na cmentarzu parafialnym w Bachowicach - na grobie Jana Folgi - żołnierza walczącego w czasie II wojny światowej. Natomiast w Spytkowicach, na kaplicy cmentarnej, zostały odsłonięte tablice pamiątkowe honorujące Mieszkańców, którzy w okresie II wojny światowej walczyli z okupantem hitlerowskim oraz nieśli pomoc więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau.

Podczas tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości towarzyszyły nam słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.

11 listopada to szczególna data w kalendarzu – właśnie tego dnia w 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska powróciła na mapę świata. Program artystyczny przygotowany przez uczniów klas 3b, 4 i 8b przypominał, że Polska to oczywiście piękna i bolesna historia walki o wolność, ale również skomplikowana współczesność.