Od 24 lat, w dniu 15 listopada, nasza szkoła obchodzi Dzień Patrona, którym jest nasz rodak - ks. prałat doktor Franciszek Gołba. Był on, swego czasu, jednym z czołowych społeczników galicyjskich. Jako kapłan troszczył się o rozwój życia religijnego swoich rodaków. Jako społecznik dążył do wszechstronnego rozwoju Bachowic poprzez: spółdzielczość rolniczą, rozwój oświaty rolniczej, unowocześnianie produkcji rolnej i zahamowanie podziału gospodarstw. Dzięki Jego działalności, Bachowice stały się przykładem postępu społecznego i religijnego.

Najważniejszym punktem obchodów Dnia Patrona jest dziękczynna Msza św. w intencji nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły. W homilii ks. Jerzy Skórkiewicz wskazał jak wielką rolę w życiu każdego człowieka odgrywa jego patron od chrztu, bierzmowania, czy patron organizacji społecznej. Po Mszy św. społeczność szkolna udała się na grób ks. prałata doktora Franciszka Gołby, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

Dalsza część uroczystości odbyła się na hali sportowej, gdzie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o życiu i działalności ks. Franciszka Gołby.

Jak każdego roku, przez cały dzień w szkole, młodzież pełniła wartę honorową przed tablicą upamiętniającą naszego Patrona. Na korytarzu można było również zobaczyć wystawę lapbooków uczniów klas I-VI, wykonanych na konkurs „Ks. prałat doktor Franciszek Gołba – Patron naszej szkoły”.

Na pamiątkę dzisiejszego święta, każdy uczeń i pracownik szkoły, otrzymał okolicznościowy folder, z którego można zapoznać się z życiem ks. Franciszka Gołby oraz z logotypem naszej szkoły. Jego autorem jest pani Małgorzata Kumorek. Logo przedstawia motyla (jedwabnika), które symbolizuje m.in. piękno zewnętrzne i duszę. W trakcie dzisiejszych zajęć, najmłodsi uczniowie, z wielkim zapałem kolorowali logo, tworząc piękne prace.

Joanna Dębska

Fotografie: Łucja Kucia-Supron

"Barka"
https://youtu.be/xjkHT7s9EXw

 "Mój Mistrzu"
https://youtu.be/42EFZG9Klbo

 "Budujemy Kościół Boży"
https://youtu.be/nAF0cR8MowM

 "Wszystkie drogi prowadzą do Bachowic"
https://youtu.be/eMSWeYYkVbU