Jak co roku młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu „My dla Innych” wzięła udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Mimo bardzo niesprzyjającej pogody, wolontariuszki: Anna Dębska, Martyna Dębska, Kamila Morek, Joanna Pióro i Anna Wójtowicz, z uśmiechem na twarzy kwestowały na terenie Bachowic.

Okres świąteczny to szczególny czas, w którym pamiętamy o ludziach starszych, samotnych i chorych. Od kilku już lat nasze Szkolne Koło Wolontariatu „My dla Innych” obdarowuje upominkami mieszkańców DPS-u nr 1 z Wadowic oraz Centrum Pomocy Dla Osób Niepełnosprawnych „Anioły na Górce” ze Spytkowic. Do akcji włączył się również Przedszkolny Wolontariat i Koło Gospodyń Wiejskich z Bachowic.

Przed świętami Bożego Narodzenia Szkolne Koło Wolontariatu „My dla Innych” postanowiło zorganizować zbiórkę żywności dla ludzi ubogich i bezdomnych, będących pod opieką Kuchni św. Brata Alberta z Wadowic.

5 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie. Święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się w inicjatywy na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia.

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Jest on realizowany od 2016 r. przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.