zgodnie z art. 30 b i art. 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. w naszej szkole:

 - uczniowie klas I-IV będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,

- uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Nauka zdalna prowadzona będzie według planu lekcji, poprzez platformę Classroom. Każda lekcja rozpoczyna się o godzinie wskazanej w planie lekcji.

W dzienniku elektronicznym Librus znajduje się aktualny plan zajęć.

Przedszkole i świetlica dla uczniów szkoły podstawowej pracują bez zmian.

Potrzebę wypożyczenia sprzętu proszę zgłaszać do wychowawców poprzez dziennik elektroniczny.

Bardzo proszę, by do szkoły i przedszkola przychodziły wyłącznie zdrowe dzieci - bez jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura, itp.). Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni i dbajmy o siebie wzajemnie.

W razie jakichkolwiek pytań proszę Państwa o kontakt telefoniczny albo przez dziennik elektroniczny Librus.

Z poważaniem,
Agnieszka Harmata

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję Państwu list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący szczepień przeciw Covid-19 dzieci w wieku 5-11 lat. Ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

Myślę, że przekazane informacje pomogą Państwu w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

Z poważaniem,
Agnieszka Harmata

 

Informacja dotycząca obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w naszej szkole.