Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,


1 września 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2021/2022, który rozpoczynamy w trybie stacjonarnym. Program:

  • 9.00 rozpocznie się Msza Święta w Kościele Parafialnym w Bachowicach,

  • 10.00 zapraszamy uczniów klas IV-VIII na uroczysty apel, który odbędzie się w sali gimnastycznej,szkola

  • po apelu wychowawcy ze swoimi uczniami przejdą do klas w celu omówienia organizacji nauki w nowym roku szkolnym.

 

Uczniowie klas I-III SP nie biorą udziału w apelu. W godzinach 10.00-11.30 uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.

 

Grupy przedszkolne i oddziały „0” rozpoczynają zajęcia:

  • Przedszkole od 7.00 do 16.00 (śniadanie i obiad)

  • Oddziały „0” od 8.00 do 13.00 (obiad).


Prosimy, by uczniowie zgłaszali u wychowawców chęć korzystania z obiadów, które będą wydawane od 6.09.2021 r.

Zapisy na świetlicę od 1.09.2021 r. do 3.09.2021 r. – Karty zapisu do pobrania w sekretariacie szkoły.

Przypominamy o reżimie sanitarnym, w szczególności o zachowaniu dystansu i zakładaniu maseczek w częściach wspólnych w szkole. Ze względu na obostrzenia epidemiczne wejście do szkoły:
   - Przedszkole – wszystkie oddziały – wejście główne,
   - Klasy I-III – wejście boczne od strony biblioteki,
   - Klasy IV-VIII – wejście boczne od strony południowej.

Pracownicy szkoły pokierują uczniów do szatni.

Dyrekcja szkoły