TERMIN

TEMATYKA SPOTKANIA

  30 sierpnia 2021 r.

  (poniedziałek)

  godz. 16.30-18.30

 

 - spotkanie organizacyjne wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych, oddziałów „0”, klas I,

 - spotkanie Zarządu RR z dyrekcją szkoły.

 

 

  14 września 2021 r.

  (wtorek)

  godz. 17.00

 

 - spotkanie informacyjno-organizacyjne dla rodziców uczniów klas I-VIII z dyrektorem szkoły,

 - pedagogizacja rodziców – psycholog,

 - zebrania z wychowawcami klas;

 - zebranie RADY RODZICÓW z dyrektorem.

  20 października 2021 r.

  (środa)

  godz. 17.00-18.30

 - konsultacje z nauczycielami - dzień otwarty;

 

  17 listopada 2021 r.
  (środa)

  godz. 17.00

 - spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły,

 - pedagogizacja rodziców,

 - informacja o postępach w nauce i zachowaniu – wywiadówka;

  15 grudnia 2021 r.

  (środa)

  godz. 17.00-18.30

 - konsultacje z nauczycielami - dzień otwarty;

  16 lutego 2022 r.

  (środa)

  godz. 17.00

 - spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły,

 - pedagogizacja rodziców,

 - informacja o postępach w nauce i zachowaniu – wywiadówka;

  16 marca 2022 r.

  (środa)

  godz. 17.00-18.30

 - konsultacje z nauczycielami - dzień otwarty; 

  18 maja 2022 r.

  (środa)

  godz. 17.00-18.30

 - informacja o postępach w nauce i zachowaniu – wywiadówka

 - konsultacje z nauczycielami w związku z proponowanymi ocenami rocznymi i końcoworocznymi.

 

 

W zależności od sytuacji epidemicznej, spotkania będą odbywały się w szkole, bądź przez platformę on-line. Również godziny spotkań mogą ulec zmianie, o czym będziemy wcześniej Państwa informować.

Indywidualne konsultacje dla Rodziców w sprawie wyników w nauce i zachowania uczniów odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.