• Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2021 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2021 r.
  • Ferie zimowe – 17-30 stycznia 2022 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna –  14-9 kwietnia 2022 r.
  • Egzamin ósmoklasisty – 24-26 maja 2022 r.
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –  24 czerwca 2022 r.
  • Ferie letnie – 25 czerwca 2022 r. - 31 sierpnia 2022 r.