27 września w naszej szkole gościliśmy aspirant sztabową Małgorzatę Hombesch z Wydziału do spraw Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Spotkanie z pracownikiem policji było dla uczniów cennym źródłem wiedzy.

Funkcjonariusz wyjaśniła uczniom klas ósmych i klasy siódmej ważne pojęcia m.in.: nieletni, wykroczenie czy też przestępstwo. Ponadto przedstawiła temat przemocy oraz wykroczeń i przestępstw najczęściej popełnianych przez nastolatków. Pani Policjantka zwróciła uczniom szczególną uwagę na konsekwencje prawne jakie grożą nieletnim za dopuszczenie się różnych przestępstw i wykroczeń.

Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły, to dobrzy i odpowiedzialni młodzi ludzie, którzy wyposażeni w odpowiednią wiedzę uczynią z niej pożytek.

Tekst i fot.: Justyna Podgórna