Zabawa jest nauką, nauka zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki”.

(Glenn Doman)

 

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.