Na świetlicy szkolnej dzieci mają okazję uczestniczyć w następujących zajęciach:

- odrabianie zadań domowych,

- pogadankach tematycznych,

- czytelniczych,

- plastycznych,

- technicznych,

- muzycznych,

- ruchowych,

- sportowych,

- grach stolikowych,

- relaksacyjnych,

- logicznego myślenia,

- zabawach na świeżym powietrzu.