12 listopada, z inicjatywy Rady Rodziców, przy naszej szkole powstała kolejna kolorowa rabata. Przy zjeździe na salę sportową została zasadzona śliwa wiśniowa w otoczeniu wrzosów, ozdobnych traw, kosodrzewiny i jałowców. To już kolejna przestrzeń zaprojektowana przez Panią Mariolę Ordę.

W imieniu społeczności szkolnej, składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym Rodzicom, a przede wszystkim Państwu Marioli i Robertowi Ordom, Pani Agnieszce Walkowicz, Państwu Halinie i Robertowi Pióro oraz Pani Grażynie Diprose, za czynne włączenie się w akcję sadzenia. Dziękuję za wkład finansowy, poświęcony czas i osobiste zaangażowanie.

Agnieszka Harmata