Europejski Dzień Języków (EDJ; ang. European Day of Languages) - międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 r. – na zakończenie Europejskiego Roku Języków zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO.

Globalizacja oraz różnorodność form działalności gospodarczej powodują, że coraz bardziej potrzebna jest znajomość języków obcych – także po to, byśmy mogli pracować efektywnie na terenie własnego kraju. Dzisiaj  znajomość jedynie  języka angielskiego nie jest już wystarczająca.

Europa, to kontynent charakteryzujący się  niezwykłym bogactwem językowym – oprócz ponad 200 języków europejskich, występuje tu także duża liczba języków, którymi posługują się  obywatele  pochodzący z innych kontynentów. Bogactwo to stanowi istotną wartość, którą należy doceniać, wykorzystywać i pielęgnować.

Uczenie się  języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starszym – nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie  ta nauka stwarza.  Jeśli w języku  kraju, który odwiedzamy w czasie wakacji, poznamy choć  kilka słów, pozwoli to  nam zawrzeć nowe  znajomości i zyskać nowych przyjaciół.

Znajomość języków obcych pozwala także na lepsze wzajemne zrozumienie  i pokonywanie różnic kulturowych.

Koordynator: Marzena Chrapkiewicz