10 listopada uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej w Bachowicach wraz z opiekunami: p. B. Nowak, p. J. Jezierską-Bobak i p. Justyną Podgórną, odwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z historią naszego kraju, regionu oraz uczczenie pamięci ofiar zbrodni nazistowskich. Ponadto uczniowie mieli możliwość zrozumienia zjawiska holokaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce. Pobyt w obozie koncentracyjnym przyczynił się kształtowania u młodych ludzi świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, służył także zaprezentowaniu wymiaru ludzkiego okrucieństwa - życie straciło w nim ponad 1 milion mężczyzn, kobiet i dzieci. Pobyt w tym największym z niemieckich nazistowskich obozów zagłady z pewnością nauczy młodych ludzi szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę, wyznanie i pochodzenie.

Zwiedzanie rozpoczęto od Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.  Przechodząc przez bramę z napisem „Arbait macht frei” („Praca czyni wolnym”), przez którą podczas II wojny światowej tysiące więźniów szło do niewolniczej pracy, uczniowie uświadomili sobie rozmiar ludzkiego cierpienia. Jednak dopiero kiedy ujrzeli tysiące butów, walizek czy protez ludzi, którzy trafili do Auschwitz, poczuli nieodparty smutek.

Na dziedzińcu pomiędzy blokami numer 10 i 11 zobaczyli „ścianę śmierci”, pod którą esesmani w latach 1941-1943 rozstrzelali kilka tysięcy ludzi. W tym miejscu chwilą ciszy i zadumy, a także zapalając znicz w imieniu całej społeczności szkoły uczczono pamięć wszystkich ofiar. Puste cele, baraki mieszkalne, krematoria, szubienica, fotografie na ścianach, uświadomiły wszystkim, co tak naprawdę działo się w obozie. Pod ich nazwiskami widniały nazwy chorób, na które rzekomo „umierali” więźniowie, jednak w rzeczywistości przyczyną ich śmierci było: bicie, wygłodzenie, wycieńczenie, a przede wszystkim mordercza praca.

Następnie udaliśmy się do Birkenau (Brzezinki), oddalonego o około 3 km od Oświęcimia obozu o powierzchni 140 ha, otoczonego drutem kolczastym pod napięciem. Na terenie tego obozu uczniowie mogli zobaczyć rampę kolejową, przy której zatrzymywały się setki pociągów z więźniami, a następnie odbywała się słynna selekcja, jedni byli kierowani od razu do komór gazowych, a pozostali odsyłani na teren obozu. Na samym końcu można było zobaczyć ruiny komór gazowych krematoriami.

Ta wycieczka była dla wszystkich wyjątkową i poruszającą lekcją historii i pozostanie w pamięci na zawsze. Wizyta w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau wywarła na uczniach ogromne wrażenie. W sercach i głowach tych młodych ludzi zrodziła się jedna podstawowa myśl: „… to już nigdy nie ma prawa się powtórzyć…”.

Beata Nowak

Janina Jezierska-Bobak