„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły. 

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę! 

Będę się starać być dobrym kolegą,

swym zachowaniem i nauką

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”

 

14 października trzydzieścioro uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach, zostało przyjętych do szkolnej społeczności. Na uroczystości pojawili się Uczniowie klas pierwszych wraz z Wychowawcami, Dyrekcja szkoły oraz Rodzice.

Pierwszoklasiści, ubrani w stroje galowe, zaprezentowali program artystyczny, w którym wykazali się umiejętnością recytacji wierszy oraz zdolnościami wokalnymi.

Po skończonym występie, przed Pocztem Sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrym uczniami, godnie reprezentować swoją szkołę, oraz odpowiednim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pani Dyrektor - Agnieszka Harmata, dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion dzieci. Od tej chwili stali się nowymi członkami szkolnej społeczności ze wszystkimi przywilejami i obowiązkami uczniowskimi. Na pamiątkę tego podniosłego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy i upominki.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w naszej szkole!

Joanna Migdał