5 października z okazji „Święta Ptaków”, młodzież naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach terenowych na terenie gospodarstwa rybackiego – Przeręb, koło Zatora. 25-osobowa grupa uczniów klasy: 5, 7 oraz 8, dzięki warsztatom zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dolina Karpia, miała możliwość obserwowania unikatowych gatunków ptaków bytujących na naszych stawach.

Wycieczka bazowała na prezentacji wyjątkowych, specyficznych dla Doliny Karpia walorów przyrodniczych, których bogactwo i różnorodność opiera się całościowo na obszarze, gdzie prowadzona jest gospodarka rybacka. Wycieczka eksponowała współzależność bogatych zasobów przyrodniczych z działalnością człowieka – hodowcy ryb. Udany związek działalności gospodarczej człowieka z przyrodą, jaki wytworzył się na przestrzeni wieków w Dolinie Karpia i trwa do dziś.

Ornitolodzy zaopatrzyli każdego uczestnika zajęć w profesjonalna lornetkę, dzięki której mogliśmy dostrzec nietuzinkowe gatunki ptaków. Podczas wycieczki po kompleksie stawowym Przeręb, która odbywała się na ścieżce przyrodniczej Marynin (ok. 3 km), uczestnicy poznali nie tylko florę i faunę kompleksów stawów, ale historię i charakterystyczne cechy gospodarki karpiowej.

Podczas wycieczki można było zaobserwować charakterystyczne dla obszarów wodno-błotnych ptactwo. Występuje tutaj co najmniej 17 gatunków ptaków z Załącznika Dyrektywy Ptasiej, dla których wyznacza się ostoje sieci Natura 2000 oraz 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (PCKZ). Stawy te to jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych podgorzałki. Lęgną się tutaj również inne gatunki zagrożone w Europie: mewa czarnogłowa, rybitwa białowąsa (PCKZ), rybitwa rzeczna, bąk (PCKZ), bączek (PCKZ), kropiatka, zielonka (PCKZ), rybitwa czarna oraz podróżniczek.

Koordynator - Edyta Laskowska