Chrzest Polski to jedna z najdawniejszych dat w historii naszego państwa. 14 kwietnia 966 roku, książę Mieszko I, wraz z dworem, przyjął chrzest. Wydarzenie to zapoczątkowało proces chrystianizacji kraju, a co za tym idzie włączenie Polski do grona chrześcijańskich państw Europy. Związanie się dynastii piastowskiej z chrześcijaństwem łacińskim miało wymiar zarówno religijny, jak i polityczny i kulturowy. W 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wagę tego wydarzenia, ustanowił ten dzień świętem państwowym.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tej rocznicy biorąc udział w I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną „Chrzest Polski”, organizowanym przez fundację „Słowo”. Z wielka przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 7a Joanna Pióro uzyskała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

chrzest polski film