Przed świętami Bożego Narodzenia Szkolne Koło Wolontariatu „My dla Innych” postanowiło zorganizować zbiórkę żywności dla ludzi ubogich i bezdomnych, będących pod opieką Kuchni św. Brata Alberta z Wadowic.

Zwróciliśmy się z prośbą o pomoc i wsparcie do rodziców uczniów naszej szkoły. Tak jak się spodziewaliśmy... mogliśmy na nich liczyć! Dzieci przyniosły na zbiórkę bardzo dużo żywności, którą nasze wolontariuszki: Karolina i Kinga zbierały przez dwa tygodnie. Po spakowaniu, pan Sławomir Kasperek - zawiózł paczki do Kuchni św. Brata Alberta. Warto pomagać!

Agata Flaga