W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Jest on realizowany od 2016 r. przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach II wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o Ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

16 listopada, w ramach kampanii, wolontariuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu „My dla Innych”, wzięły udział w spotkaniu, na którym obejrzały odcinek programu Co za historia poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Autorem programu, nadawanym na kanale YouTube, jest nauczyciel historii Arkadiusz Pater, który udowadnia, że historia nie musi być nudna i nie trzeba się jej bać. Po projekcji, wolontariuszki wykonały okolicznościowe pocztówki, które zostały wysłane do Powstańców Warszawskich.

J. D.