W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do XI Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Jednym z celów konkursu jest promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Wolontariusze z naszego szkolnego Koła włączyli się do konkursu, organizując na terenie Bachowic, akcję promującą bezpieczeństwo pieszych, skierowaną do seniorów.

W niedzielę 10 października, przed Mszą św. rozdawali odblaski, dzięki którym nasi seniorzy będą widoczni przemieszczając się po naszych drogach i chodnikach – zwłaszcza w długie jesienne wieczory.

Joanna Dębska