Trzeci tydzień listopada na świetlicy szkolnej przebiegał wokół tygodniowego hasła: „Moja Ojczyzna”.

Świetliki odbywały podróż po Polsce - „palcem po mapie”, zapoznawały się z mapą, z najpiękniejszymi miejscami, dowiadywały się jakie są największe polskie miasta, rzeki, góry. Dzieci zdobywały wiedzę na temat poszczególnych polskich regionów oraz poznawały ich cechy charakterystyczne, stroje ludowe, legendy, potrawy. Wykonywały również pracę plastyczną „Polska” oraz uczyły się piosenki „Jest takie miejsce - Polska”.

Agata Flaga