zgodnie z art. 30 b i art. 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. w naszej szkole:

 - uczniowie klas I-IV będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,

- uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Nauka zdalna prowadzona będzie według planu lekcji, poprzez platformę Classroom. Każda lekcja rozpoczyna się o godzinie wskazanej w planie lekcji.

W dzienniku elektronicznym Librus znajduje się aktualny plan zajęć.

Przedszkole i świetlica dla uczniów szkoły podstawowej pracują bez zmian.

Potrzebę wypożyczenia sprzętu proszę zgłaszać do wychowawców poprzez dziennik elektroniczny.

Bardzo proszę, by do szkoły i przedszkola przychodziły wyłącznie zdrowe dzieci - bez jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura, itp.). Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni i dbajmy o siebie wzajemnie.

W razie jakichkolwiek pytań proszę Państwa o kontakt telefoniczny albo przez dziennik elektroniczny Librus.

Z poważaniem,
Agnieszka Harmata