Do 15 marca mamy zrealizować następujące zadania:

Obowiązkowe zadania edukacyjne:

Zadanie 1 – Zrekrutuj grupę projektową i przeprowadź pierwsze spotkanie projektowe

Zadanie 2 – Wybierz temat i cel projektu młodzieżowego

https://kursy.ceo.org.pl/uczestnik/kurs/modul-12/rozdzial-1153

https://angazuj.ceo.org.pl/wp-content/////uploads/sites/4/2021/09/ceo_angazuj-ob_plakaty_o_metodzie.pdf

Dodatkowe zadania rozwojowe:

Zadanie 1 – Poznajcie formy ochrony przyrody w Polsce

Zadanie 2 – Znajdź inspirację

https://natura.ceo.org.pl/sites/natura.ceo.org.pl/files/01_plansza_formy_ochrony_0.pdf

W skład grupy projektowej wejdą uczniowie klas 6, 7, 8.

https://kursy.ceo.org.pl/uczestnik/kurs/modul-12/rozdzial-1152

 

Zachęcamy do współpracy. Jeśli macie pomysł na ekologiczny projekt dotyczący:

Zgłoście się do koordynatora p. Edyty do końca lutego.

Zapraszamy!

E. Laskowska