Informacja dla Odbiorców Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice i Gminy Tomice

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach, informuje, że od dnia 12 czerwca 2021 roku,na terenie GminySpytkowice i Gminy Tomice (część m. Woźniki obsługiwana przez Przedsiębiorstwo) obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 maja 2021 roku, znak KR.RZT.70.40.2021.  Taryfy obowiązują na okres trzech lat  i wynoszą:

 

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ:

 Lp.   Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie 

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 1 do 12 miesiąca:
od 12.06.2021r.
do 11.06.2022r.

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 13 do 24 miesiąca
od 12.06.2022r.
do 11.06.2023r. 

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 25 do 36 miesiąca
od 12.06.2023r.
do 11.06.2024r.

   netto            brutto              netto          brutto               netto           brutto        
 1.   Gospodarstwa domowe   cena w zł. za 1 m3 dostarczonej wody   4,40 4,75 4,65 5,02 4,65 5,02

 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł. 
/ za 2-miesięczny okres rozliczeniowy/

 20,00 21,6  20,00 21,6 20,00 21,6
 2.   Pozostali odbiorcy  cena w zł. za 1 m3 dostarczonej wody   4,40 4,75 4,65 5,02 4,65 5,02
 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł. 
/ za 2-miesięczny okres rozliczeniowy/
 20,00 21,6 20,00 21,6 20,00 21,6

 

 ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

 Lp.   Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie 

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 1 do 12 miesiąca
od 12.06.2021r.
do 11.06.2022r. 

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 13 do 24 miesiąca
od 12.06.2022r.
do 11.06.2023r. 

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 25 do 36 miesiąca
od 12.06.2023r.
do 11.06.2024r. 

   netto            brutto              netto          brutto               netto           brutto        
 1.   Gospodarstwa domowe   cena w zł. za 1 m3
 odprowadzonych ścieków
 10,40 11,23 10,60 11,45 10,60 11,45
 2.   Pozostali odbiorcy  cena w zł. za 1 m3
 odprowadzonych ścieków 
 10,40 11,23 10,60 11,45 10,60 11,45

 

Po uwzględnieniu dopłaty dla gospodarstw domowych wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Spytkowice nr XLVIII/486/23 z dnia 23 listopada 2023 roku
- w wysokości 5,60 zł/ m3 cena 1 m3 ścieków od 01.01.2024r. do 11.06.2024r. wyniesie:

 

 Lp.   Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie   Cena/stawka
 netto
 Cena/stawka
 brutto
  1.  Gospodarstwa domowe 

 cena w zł. za 1 m3
 odprowadzonych ścieków

 5,00  5,40