W dniu 10 września 2011 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy został powołany zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego
 osoba instytucja

Małgorzata Dwojga-Nazwisk

przedstawiciel oświaty

Grażyna Oświatowa

przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Rafał Zopeesu

przedstawiciel jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Patrycja Wytrwala

przedstawiciel oświaty

Anna Pozarządowa

przedstawiciel organizacji pozarządowej

Aneta Kurator

zawodowy kurator sądowy

Justyna Mopisinska

przedstawiciel jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Dariusz POlicjant

przedstawiciel Policji

Renata Pielęgniarka

przedstawiciel ochrony zdrowia