W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Za udział w tej kampanii otrzymaliśmy dyplom i podziękowanie.