Chrzest Polski to jedna z najdawniejszych dat w historii naszego państwa. 14 kwietnia 966 roku, książę Mieszko I, wraz z dworem, przyjął chrzest. Wydarzenie to zapoczątkowało proces chrystianizacji kraju, a co za tym idzie włączenie Polski do grona chrześcijańskich państw Europy. Związanie się dynastii piastowskiej z chrześcijaństwem łacińskim miało wymiar zarówno religijny, jak i polityczny i kulturowy. W 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wagę tego wydarzenia, ustanowił ten dzień świętem państwowym.

ZAPRASZAMY

uczniów z klas I - VIII SP do udziału

w wojewódzkim konkursie pt.

„Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów”

Początkiem marca uczniowie klas siódmych oraz klasy ósmej pod opieką nauczycieli języka angielskiego, Pani Justyny Podgórnej oraz Pani Marzeny Chrapkiewicz, wzięli udział w drugiej edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT”. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli języków obcych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy.