15 grudnia w naszej szkole odbył się konkurs Mistrz ortografii 2021. Został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza - klasy 4-6 i druga - klasy 7-8. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 16 uczniów.

Celem konkursu było podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, wyrabianie nawyku stosowania zasad ortograficznych oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.

W kategorii I przyznano następujące miejsca:

1. Joanna Radwan

2. Aleksandra Galus

3. Nina Kajfasz

W kategorii II przyznano następujące lokaty:

1. Gabriela Charnas

2. Oliwia Ogrodnik

3. Justyna Sieprawska i Wiktoria Świdergał

Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy zwycięzcom.

Beata Nowak