Regulamin konkursu na kalendarz adwentowy

Wykorzystuję, nie marnuję”

1. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły (uczniowie klas IV-VIII).

2. Organizator konkursu:

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.

3. Cele konkursu:

- pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,

- rozwijanie uzdolnień plastycznych, artystycznych,

- zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji

- umiejętność wykorzystania niepotrzebnych odpadów ZERO WASTE (dodatkowe punkty).

4. Opis konkursu:

Kalendarz adwentowy to tradycja bożonarodzeniowa. Dzieci 1 grudnia otrzymują go. Kalendarz ma umilić dzieciom czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

5. Forma konkursu:

Uczniowie wykonują kalendarz adwentowy, uwzględniając 24 okienka/ przegródki/pojemniczki itp. i ich numerację – poszczególne „okienka” kalendarza powinny zawierać małe, niekoniecznie „słodkie” niespodzianki związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

6. Kryteria szczegółowe:

- dowolna forma plastyczna oraz format,

- każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę,

- pracę proszę podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą autora.

7. Termin i miejsce składania prac:

Pracę należy złożyć do 29 listopada do p. Edyty Laskowskiej.

8. Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem,

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

- estetykę i technikę wykonania pracy

- ewentualne wykorzystanie niepotrzebnych już resztek, ozdóbek, koronek…

9. Postanowienia ogólne:

- zwycięzcy konkursu za zajęcie najwyższych miejsc uzyskają nagrody rzeczowe,

- zostaną one zaprezentowane na szkolnej wystawie pokonkursowej.

Edyta Laskowska, opiekun LOP