UWAGA KONKURS!

W ramach XI Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII
do udziału
w KONKURSIE PLASTYCZNYM
pod hasłem: „Noś odblaski, bądź bezpieczny”

 

Cel konkursu:

Uświadamianie uczniom konieczności noszenia odblasków, jak i obowiązku ich posiadania w porze o ograniczonej widoczności.

Kategorie konkursowe:

- I kategoria: klasy I-III

- II kategoria: klasy IV-VIII

Zasady organizacyjne:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnego odblasku według własnego pomysłu!

Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

Format pracy konkursowej: rozmiar odblasku A5.

Technika prac: dowolna (wykorzystanie folii odblaskowych, papieru odblaskowego itp.)

Termin składania prac: do dnia 25 października 2021 r.

Prace prosimy składać do p. Justyny Kaptur i p. Kingi Folga.

Organizatorzy: J. Kaptur, K. Folga