Opłata za miesiąc październik – płatna do 10 listopada 2021 r.