29 września przedszkolaki z ZSP w Bachowicach gościły u siebie Panów Policjantów z posterunku Policji w Spytkowicach. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z ogólnie pojętym pojęciem BEZPIECZEŃSTWA na drodze, w kontaktach z osobami obcymi, dziecko samo w domu, bezpieczeństwo na placu zabaw, zakazu oddalania się samemu z domu oraz z przedszkola. Dzieci uczestniczyły w pogadankach w dwóch grupach wiekowych: przedszkole - grupy Misie i Biedronki oraz „0” - grupy Motylki i Słoneczka.

Policjanci przybliżyli dzieciom specyfikę swojej pracy. Zwrócili uwagę na ważne alarmowe numery telefonów, pod które można dzwonić w razie potrzeby. Dzieci zapoznały się z umundurowaniem Policjanta oraz akcesoriami, których używa Policja (kajdanki, pałka, kamizelka odblaskowa, czapka policjanta, odznaka). Rozmawiano na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę, powtórzono znajomość znaków drogowych. Przez okno w przedszkolu dzieci mogły zobaczyć policyjny radiowóz.

Przedszkolaki otrzymały od Policjantów odblaski w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”. Śpiewano piosenki dotyczące bezpieczeństwa i pracy Policjanta. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły dyplom z podziękowaniami.

Spotkanie z dzielnicowymi Policjantami było bardzo interesujące, wykorzystano w nim profilaktyczne aspekty dotyczące bezpieczeństwa.

Karolina Szarek