Długa nieobecność ucznia w szkole, spowodowana różnymi sytuacjami, nierzadko okazuje się wydarzeniem bardzo stresującym, zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. W dobie pandemii, zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele, zostali niejako zmuszeni do odnalezienia się w nowym otoczeniu. Otoczeniu, w którym spotkania osobiste były wyraźnie ograniczone i dominował kontakt online. Była to dla wszystkich nowość, która wymagała pewnej elastyczności, aby móc się do niej przystosować. Teraz nadszedł czas na powrót do funkcjonowania szkoły sprzed czasów pandemii. Wynika z tego wiele radości, ale również obaw.

Pedagog szkolny zachęca więc uczniów, rodziców, jak i pracowników pedagogicznych szkoły do zapoznania się z artykułem Fundacji Innopolis, który jest bogaty we wskazówki do pracy po okresie nauki zdalnej.

Artykuł w załączniku.

Przyjemnej lektury!