16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 r. z inicjatywy UNESCO.

Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmuantysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

W naszej szkole z okazji Dnia Tolerancji, wolontariuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu „My dla Innych”, przypinały uczniom kotyliony tolerancji, były prowadzone pogadanki na temat postaw tolerancji, szacunku i empatii. Na szkolnym korytarzu wykonana została gazetka poświęcona tolerancji.

Agata Flaga, Justyna Podgórna