Wydział ds. Edukacji Prawnej we współpracy z Wydziałem ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza uczniów do udziału w pierwszej edycji konkursu „Postaw na mediację".

Konkurs „Postaw na mediację”, ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami. Konkurs ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Konkurs został podzielony na II etapy. I etap konkursu polega na przygotowaniu scenariusza mediacji na podstawie jednego z podanych przez Organizatora stanów faktycznych tj. z zakresu prawa rodzinnego, relacji rówieśniczych, czy prawa pracy. Scenariusz mediacji powinien składać się z monologu mediatora, przedstawienia stanowisk zwaśnionych stron, analizy ich interesów, zaproponowania możliwych rozwiązań sporu oraz propozycję zawarcia ugody. Natomiast II etapu konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu symulacji mediacji na podstawie wybranych scenariuszy przygotowanych przez uczniów w ramach I etapu konkursu. Do II etapu zakwalifikuje się co najmniej 5 najlepszych drużyn.

W ramach konkursu przewidziano następujące nagrody dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

1. nagroda I stopnia – 2 000 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;

2. nagroda II stopnia – 1 500 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;

3. nagroda III stopnia – 1 000 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej.

 

Jak wziąć udział w konkursie? 

Uczniowie zainteresowani uczestnictwem mogą zostać zgłoszeni przez swoich nauczycieli jako drużyny 3-5 osobowe. Z każdej szkoły mogą zostać zgłoszone maksymalnie dwie drużyny.

 

Terminarz konkursu:

Do dnia 15.10.2021 r. należy przesłać zgłoszenie drużyny. Załącznikiem do zgłoszenia oprócz zgód  i oświadczeń, powinien być scenariusz przebiegu mediacji zaproponowany przez drużynę.

Od dnia 15.10.2021 r. do dnia 30.10.2021 r. komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac.

Do dnia 5.11.2021 r. na adres podany przez opiekuna drużyny w formularzu zgłoszeniowym zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu drużyny do II etapu konkursu.

W dniu 19.11.2021 r. odbędzie się II etap konkursu w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Belwederskiej 44c w Warszawie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego, pani Justyny Podgórnej, do dnia 8.10.2021 r. Minimalna liczba uczestników konkursu to trzy osoby.

Jeszcze raz, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!