Książka i możliwość czytania,

to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”.

Maria Dąbrowska

 

ZAPRASZAMY

uczniów klas I-III SP do uczestnictwa

w Powiatowym Konkursie

Wadowickie Potyczki Czytelnicze”

 

Konkurs organizowany jest dla klas I-III i przebiega w trzech etapach:

I etap: szkolny - uczniowie zdobywają sprawności czytelnicze. Zadaniem uczestników konkursu jest przeczytanie pięciu wybranych książek konkursowych (z proponowanej przez Organizatorów listy) i rozwiązanie przygotowanych do nich testów. Testy można odebrać w bibliotece szkolnej u p. Elżbiety Marek, a po rozwiązaniu oddać do p. Justyny Kaptur. Zdobycie min. 80% punktów z testu oznacza jego ZALICZENIE. Za zaliczenie testu uczeń otrzymuje odznakę, którą wkleja na Kartę sprawności czytelniczych. Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 5 sprawności przechodzą do następnego etapu.

Czas trwania: do 2 listopada 2021 do 31 marca 2022 roku.

 

II etap: półfinałowy - uczestnicy półfinału rozwiązują test z dodatkowej, wyznaczonej przez Organizatorów lektury. Do finału przechodzi dwóch uczniów z najlepszymi wynikami, którzy tworzą drużynę.

Termin półfinału: 21 kwietnia 2022 roku.

 

III etap: finałowy – dwuosobowe drużyny rozwiązują test finałowy do wskazanej przez Organizatora książki.

Planowany termin finału: maj 2022 r.

 

Szczegółowy Regulamin konkursu dostępny na stronie naszej szkoły pod adresem:

http://www.zspbachowice.pl/index.php/z-zycia-szkoly/dzialania/konkursy/813-wadowickie-potyczki-czytelnicze

 

W załącznikach do pobrania:

Lista książek konkursowych

Oświadczenie rodziców