W roku szkolnym 2021/2022 biblioteka szkolna we współpracy z wychowawcami edukacji wczesnoszkolnej organizuje całoroczny konkurs czytelniczy pod hasłem „Czytam, bo lubię”, realizowany w ramach projektu czytelniczego dla klas trzecich.

Konkurs trwa od października do czerwca. W każdym miesiącu uczniowie czytają utwory literackie (zgodnie z wykazem), a następnie rozwiązują test dotyczący znajomości ich treści. Terminy testów są ustalane z wychowawcami na bieżąco i przekazywane uczniom. 

W każdym miesiącu laureaci I miejsca otrzymują 6 pkt., a II i III miejsca 5 pkt. z języka polskiego (nauczyciel może podnieść ocenę, w zależności od liczby zdobytych punktów).

Po zakończeniu konkursu punkty zdobyte przez uczniów z wszystkich testów będą podliczone. Wśród uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną wyłonieni zwycięzcy: I, II i III miejsca.

W ramach tego cyklu na początku października odbył się pierwszy konkurs czytelniczy. Uczniowie klas trzecich odpowiadali na pytania dotyczące baśni H. Ch. Andersena - „Dzikie łabędzie” (kl. III a) i „Calineczka” (kl. III b).

Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania z baśni „Dzikie łabędzie” każdy uczestnik mógł otrzymać max 32 pkt., a z baśni „Calineczka” – max. 37 pkt.

Trzecioklasiści wykazali się bardzo dobrą znajomością utworów i osiągnęli wysokie wyniki.

Najwyższe wyniki w październiku osiągnęli:

Klasa III a:

I miejsce - Krzysztof Woźniak (32 pkt.)

II miejsce – Jagoda Radwan (31 pkt.)

III miejsce - Franciszek Machowski (30,5 pkt.)

Wyróżnienie - Jakub Balonek, Melania Boba (29,5 pkt.)

Klasa III b:

I miejsce - Wojciech Wrona (36 pkt.)

II miejsce – Weronika Domagała (35,5 pkt.)

III miejsce – Nadia Jaskiernia (35 pkt.)

Wyróżnienie – Nikodem Dudek (34,5 pkt.)

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

Elżbieta Marek