Załącznik 2
do zarządzenia Nr 13/2021
Dyrektora ZSP w Bachowicach
z dnia 1.09.2021 r.

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZSP W BACHOWICACH

Typ szkoły
Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Szkoła Podstawowa Klasa I

Religia

Bóg jest naszym Ojcem”
Ks. T. Panuś, Ks. A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisław BM

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele 1”
E. Schumacher, I. Zarzycka,
K. Preibisz-Wola,
A. Danielewicz-Malinowska

WSiP


Język angielski

New English Adventure”

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

Pearson

Szkoła Podstawowa Klasa II

Religia

Jezus jest naszym Zbawicielem”
Ks. T. Panuś, Ks. A. Kielian,
A. Berski

Św. Stanisław BM

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele 2”
E. Schumacher, I. Zarzycka,
K. Preibisz-Wola, J. Hanisz

WSiP

Język angielski

New English Adventure 2”

Viv Lambert, Anne Worrall,
Arek Tkacz

Pearson

Szkoła Podstawowa Klasa III

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa”
Ks. T. Panuś, Ks. A. Kielian,
A. Berski

Św. Stanisław BM

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele 3”

M. Lorek, L. Wolman

WSiP

Język angielski

New English Adventure 3”

Tessa Lochowski, Anne Worrall

Pearson

Szkoła Podstawowa Klasa IV

Religia

Słuchamy Pana Boga”
Ks. T. Panuś, Ks. A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisław BM

Przyroda

Tajemnice przyrody”

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer,
J. Stawak

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 4”
M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
P. Zarzycki, M. Karpiński

GWO

Język angielski

English class A1”

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

Pearson

Język polski

Między nami”
A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban

GWO

Historia

Podróże w czasie”
T. Małkowski

GWO

Plastyka

Do dzieła”
Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki”
M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Informatyka

Lubię to”

M. Kęska

Nowa Era

Technika

Jak to działa”

M. Łobecka, L. Łobecki

Nowa Era

Szkoła Podstawowa Klasa V

Religia

Jezus dla człowieka”
Ks. T. Panuś, Ks. A. Kielian,
A. Berski

Św. Stanisław BM

J. polski

Między nami. Język polski 5”
A. Łuczak, A. Murdzek

GWO

Biologia

Puls życia. Biologia 5”

M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 5”

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

J. angielski

English class A1+”

J. Croxford, G. Fruen, A. Tkacz

Pearson

Historia

Podróże w czasie”
T. Małkowski

GWO

Geografia

Planeta Nowa”
R. Malarz, M. Rachwał

Nowa Era

Technika

Jak to działa? Kl. 5”

M. Łobecka, L. Łobecki

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła!”
J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

Informatyka

Lubię to!”

M. Kęska

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki”

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Szkoła Podstawowa Klasa VI

Religia

W kościele umacniamy wiarę”
T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisław BM

Język polski

Między nami”
A. Murdzek, A. Łuczak

GWO

Język angielski

English Class” A2
Croxford, G. Fruen, A. Tkacz

Pearson

Historia

Podróże w czasie”
T. Małkowski

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki 6”
M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Informatyka

Geografia

Lubię to!”

M. Kęska

Planeta nowa”

R. Malarz, M. Szubert

Nowa Era

Nowa Era

Matematyka

Nowa matematyka z plusem 6”

M. Dobrowolska

GWO

Biologia

Puls życia 6”

M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

Technika

Jak to działa? Kl. 6”

M. Łobecka, L. Łobecki

Nowa Era

Szkoła Podstawowa Klasa VII

Fizyka

Spotkania z fizyką”

Francuz, Kulawik, Nawrotny

Nowa Era

Biologia

Puls życia”

M. Jefimow

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery”

Kulawik

Nowa Era

Geografia

Planeta nowa”

R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał

Nowa Era

Historia

Podróże w czasie”

T. Małkowski

GWO

Język polski

Między nami”

A. Łuczak, E. Prylińska,
A. Suchowierska, R. Maszka

GWO

Język angielski

Repetutorium dla kl. 7

Pearson

Język niemiecki

Maximall

POLSKA

Matematyka

Matematyka z plusem 7”

Praca zbiorowa M. Dobrowolska

GWO

Religia

Spotkamy się z żywym Słowem”

Ks. T. Panuś, R. Chrzanowska,
M. Lewicka

Św. Stanisław BM

Plastyka

Do dzieła”

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak,
J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki”

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Informatyka

Lubię to!”
G. Kebe

Nowa Era

Szkoła Podstawowa Klasa VIII

Religia

Żyjemy w miłości Boga”
Ks. T. Panuś, R. Chrzanowska,
M. Lewicka

Św. Stanisław

Język polski

Między nami”
A. Łuczak, E. Prylińska,
K. Krzemieniewska-Kleban,
A. Suchowierska

GWO

Język angielski

Repetytorium ósmoklasisty” A2+/B1”
A. Tkacz, A. Bandis, R. Cowen

Pearson

Język niemiecki

Magnet Smart 2” G. Motta

LektorKlett

Historia

Podróże w czasie”

T. Małkowski

GWO

Geografia

Planeta Nowa”
T. Rachwał, D. Szczypiński

Nowa Era

Biologia

Puls życia 8”

B. Sęgin, A. Boczarawski

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery”

M. Litwin

Nowa Era

Fizyka

Spotkania z fizyką”
Francuz, Kulawik, Nawrotny

Nowa Era

Informatyka

Lubię to”
G. Koba

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 8”

Praca zbiorowa M. Dobrowolska

GWO

Wiedza o społeczeństwie

KOSS podręcznik wiedzy o społeczeństwie”

Praca zbiorowa T. Król

CIVITAS

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyje i działam bezpiecznie”

J. Słoma

Nowa Era

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
DLA PRZEDSZKOLA W ZSP W BACHOWICACH

Oddział

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

0”

Religia

Kocham Cię, dobry Jezu”

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,
E. Chojecka

Św. Stanisław BM

Edukacja przedszkolna

Olek i Ada” Poziom B+
M. Cieśla, A. Horabik, M. Smułka,
W. Żaba-Żabińska, M. Kwiecień

MAC

3,4,5-latki

Edukacja przedszkolna

Trzylatki

Kolorowy start. Trzylatek”,

żółty pakiet (karty pracy, książka, wyprawka plastyczna).

MAC

Czterolatki

Kolorowy start. Czterolatek,

zielony pakiet (karty pracy, książka, wyprawka plastyczna).

Pięciolatki

Kolorowy start. Pięcio – sześciolatek”,

różowy pakiet (karty pracy, książka, wyprawka plastyczna).