Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje o wyborze ofert na dostawę żywności do stołówki szkolnej w 2022 r.

Z poważaniem,

Agnieszka Harmata