Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Piotrkowska 149
tel.: (42) 633-53-52; fax: (42) 639-77-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Imię i Nazwisko - Kierownik

Do zadań Wydziału Pracy Środowiskowej należy w szczególności:

 • rozpoznawanie potrzeb i udzielanie świadczeń w zakresie środowiskowej pomocy społecznej w formach przewidzianych ustawami;
 • organizowanie i prowadzenie działań zmierzaj
 • tworzenie i realizacja programów pomocowych;
 • udzielanie pracownikom socjalnym pomocy merytorycznej i specjalistycznych konsultacji;
 • realizacja decyzji w zakresie przyznanej pomocy pieniężnej, rzeczowej oraz w formie usług opiekuńczych;
 • prowadzenie spraw ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych świadczeniobiorców;
 • realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie prowadzenia taniego żywienia;
 • realizacja świadczeń w zakresie pomocy dla uchodźców, kombatantów i repatriantów;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • udzielanie pomocy, w tym finansowej osobom pełnoletnim opuszającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy
 • prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji Wydziału;
 • opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych zadań;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.