Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach informuje, że termin przyjmowania zamówień na usługi opróżniania zbiorników na 2024 rok, rozpoczyna się od dnia 7 listopada 2023 roku.

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach, informuje, że od dnia 12 czerwca 2021roku, na terenie Gminy Spytkowice i Gminy Tomice (część m. Woźniki obsługiwana przez Przedsiębiorstwo) obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 maja 2021 roku, znak KR.RZT.70.40.2021.