Centrum Aktywizacji Osób Starszych (CAOS) świadczy szczególny rodzaj usług opiekuńczych osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym członkom świętochłowickiej społeczności lokalnej, pozwalających im na pozostanie we własnym mieszkaniu mimo występujących dysfunkcji, osamotnienia i niezaradności życiowej.

Centrum Aktywizacji Osób Starszych usytuowane przy ul. Imieli 12 oraz filia przy ul. Katowickiej 35 realizuje cele i zadania określone w przepisach Ustawy o Pomocy Społecznej w zakresie środowiskowej formy pomocy półstacjonarnej dla osób starszych i niepełnosprawnych.

CAOS realizuje działania:

W zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
 • wyżywienie z uwzględnieniem żywienia dietetycznego
 • utrzymywanie czystości
W zakresie potrzeb opiekuńczych:
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach jak przy ubieraniu i rozbieraniu.
 • udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych (pisanie pism do różnych instytucji, pomoc w rejestracji u lekarza oraz doprowadzenie do lekarza pierwszego kontaktu)
 • w miarę potrzeby udzielane są porady prawne i porady psychologa.
W zakresie potrzeb wspomagających:
 • umożliwienie w terapii zajęciowej
 • podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej
 • aktywizacji uczestników w życiu domu
 • stymulowaniu nawiązania, utrzymania kontaktów z rodziną, młodzieżą szkolną, przedszkolakami, organizacjami, stowarzyszeniami, radnymi działającymi na terenie miasta, parafią danej dzielnicy, Domem Kultury, Domem Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domem Samopomocy.

Aktywizacja uczestników prowadzona jest zgodnie z wiekiem i możliwościami dostosowana do indywidualnych zainteresowań klientów.

Duży nacisk kładzie się na organizowanie:

 1. Ludoterapii: gry stolikowe, szachy, warcaby, rummikub, scrable, człowieku nie irytuj się,gra w Bingo.
 2. Choreoterapii: zabawy taneczne, bale przebierańców,ćwiczenia muzyczno-ruchowe.
 3. Kinezyterapii: Konkursy sprawnościowe, turnieje.
 4. Muzykoterapii: słuchanie muzyki magnetofonowej,radiowej oraz nauka nowych piosenek.
 5. Biblioterapii: czytanie codziennej prasy, tygodników, książek.
 6. Silwoterapii: wycieczki, spacery.
 7. Kinoterapii : oglądanie ulubionych seriali telewizyjnych jak również programów publicystycznych.