napis

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Michał Socha. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email iod@spytkowice.net.pl oraz pisemnie na adres administratora.Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt