Kalendarz roku szkolnego 2019-2020 Drukuj

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Koniec I semestru

24 stycznia 2020 r.

4.

Ferie zimowe

27 stycznia -

9 lutego 2020 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty

 - z zakresu języka polskiego

 - z zakresu matematyki

 - z zakresu języka obcego nowożytnego

 

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


26 czerwca 2020 r.

8.

Ferie letnie

27 czerwca -
31 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2019/2020

w wymiarze ośmiu:

20 grudnia 2019 r. (piątek - wigilie klasowe)

2 - 3 stycznia 2020 r. (czwartek - piątek po Nowym Roku)

21 - 23 kwietnia 2020 r. (wtorek - czwartek) Egzamin ósmoklasisty

12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)

 19 czerwca 2020 r. (piątek)

 

DNI OTWARTE:

12 września 2019 r. - zebranie ogólne z rodzicami na sali z Dyrektorem

i z Wychowawcami w klasach

3 października 2019 r. (godz. 17:00 - 18:30)

5 grudnia 2019 r. (godz. 17:00 - 18:30)

5 marca 2020 r.  (godz. 17:00 - 18:30)

7 maja 2020 r. (godz. 17:00 - 18:30)

4 czerwca 2020 r. (godz. 17:00 - 18:30)

 

ZEBRANIA RODZICÓW

7 listopada 2019 r.

23 stycznia 2020 r. (wywiadówka po pierwszym półroczu)

2 kwietnia 2020 r.