rybactwo i morze pasek

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w dniu 17 marca 2023 roku podpisała z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie na realizację operacji pn. „Modernizacja budynku GBP w Spytkowicach poprzez zakup wyposażenia”. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 99 945,33 zł. a kwota dofinansowania to 83 959,00 zł.

Głównym celem operacji jest propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich oraz poszerzenie oferty czasu wolnego na terenie Doliny Karpia poprzez doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach.
W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup nowego wyposażenia biblioteki, tj.:
- 10 komputerów wraz z oprogramowaniem MS Office i antywirusowym oraz zasilaczy UPS,
- 1 kserokopiarki,
- 10 witryn wystawowych,
- 5 stołów,
- 40 krzeseł,
-20 regałów niskich,
- 10 regałów dwustronnych.
    Planowany termin zakończenia realizacji operacji to listopad 2023 r.

 

zakup wyposazenia