Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono: 4 komputery All-in-One, 4 słuchawki z mikrofonem, 4 kamery internetowe, 4 jednostki zasilające UPS, 1 projektor, 4 oprogramowania biurowe MS Office 2019 PL, program antywirusowy Bitdefender GravityZone Business Security dla 15 stanowisk.

Koszt ogółem zadania wynosił: 22 785 zł., z tego 19 180 zł. dofinansowania z Instytutu Książki.

 

kraszewski komputery