Każdy człowiek w trudnych sytuacjach życiowych ma problemy w „wyjściu na prostą”. Tak już jest. Aby sobie z nimi poradzić, możesz skorzystać z pomocy pracownika socjalnego.

Pracownik socjalny to osoba przygotowana do udzielania pomocy osobom i rodzinom. Jej zadaniem jest wesprzeć potrzebujących pomocy w podejmowanych działaniach służacych do rozwiązania trudności, a często wesprzeć w odzyskaniu odzyskanie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie.

Pracownik socjalny nie zastępuje podopiecznego w działaniu zmierzającym do poprawy sytuacji, ale wspomaga go, wspiera, pobudza jego aktywność i zaradność poprzez informowanie, porady i interwencje czynione na rzecz i w interesie osób znajdujących się w kręgu oddziaływania służb socjalnych. Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za kontrolowanie, analizę, wyjaśnianie i wybór odpowiednich działań.

Pracownik socjalny:

  • informuje: Pracownik socjalny najlepiej, dokładnie i rzeczowo poinformuje Cię o zasadach, kryteriach i możliwościach uzyskania pomocy w różnych jej postaciach, np. finansowej, rzeczowej, uzyskania skierowania do Domu Pomocy Społecznej, możliwościach przydziału sprzętu rehabilitacyjnego itp.
  • radzi Pracownik socjalny udzieli Ci nie tylko porad, wskazówek i informacji, jak można rozwiązać Twój problem, ale udzieli Ci konkretnej pomocy. Na przykład nie tylko poradzi, aby wystąpić do sądu o podwyższenie alimentów, ale oprócz udzielenia rady, pomoże napisać stosowny wniosek do sądu.
  • interweniuje Pracownik socjalny może skutecznie interweniować w Twojej sprawie - przyspieszyć jej załatwienie, nadać jej pomyślny dla Ciebie bieg, doprowadzić do zmiany decyitp. w trudnej sytuacji.